Version

 

 

 

Delphi Poland S.A.

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność rekomendowania niniejszym Beaty Gralińskiej reprezentującej firmę Coaching Way jako cennego partnera wspierającego potrzeby rozwojowe naszej organizacji. Beata Gralińska aktywnie wspomagała różne projekty w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkiim w naszej gdańskiej fabryce. Największym sukcesem naszej współpracy okazały się projekty indywidualnego Coachingu. Metody zmiany zachowań i postaw używane w tych projektach oparte są o ustrukturalizowane podejście i wśród różnych narzędzi stosują superwisję codziennej praktyki zawodowej i podejście prowokatywne. Programy te były oceniane jako wysoko efektywne metody poprawy umiejętności interpersonalnych naszych kluczowych menedżerów. Beata Gralińska jest znana z angażowania swoich podopiecznych w ich programy rozwoju kometencji. Obserwujemy, że im większe zaangażowanie podopiecznych coach zdołał uzyskać w programi coachingu, tym lepsze rezultaty tych projektów.


Z poważaniem

Dagmara Boroszewska-Haaza
Delphi Poland S.A., Gdańsk
Dyrektor Personalny, (+4858) 76 99 535

 


 

Bałtycki Terminal Kontenerowy

Szanowni Państwo,

W imieniu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego chciałbym ninjeszym polecić Beatę Gralińską reprezentującą firmę Coaching Way jako konsultanta biznesu i coacha, prowadzącego indywidualne programy rozwojowe dla liderów organizacji przechodzącej transformację. Uznajemy jej podejście oparte o system kometencji zawodowych za bardzo efektywne w projektach rozwojowych prowadzonych w naszej organizacji dla sprostania wymogom nowoczesnej kultury biznesowej. Ostatnio Beata Gralińska przygotowała i zrealizowała projekt oceny kometencji członków zarządu, czego efektem było przeprowadzenie indywidualnych programów coachingu, które oddziaływały na zachowania i postawy wspierające zarządzanie zmianą i przywództwo transformacyjne w naszej organizacji.Z poważaniem

Johannes de Jong
Przewodniczący Zarządu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego
Jadwiga Danowska
Dyrektor Personalny, (+4858) 621 33 10

 


 

Franke Foodservice Systems Poland

Szanowni Państwo,

W świecie błyskawicznych zmian i konieczności adaptacji do nowych warunków warto mieć kogoś, kto zainspiruje nas i pozwoli przekroczyć granice rutyny i steretypów. Rekomenduję Panią Beatę Gralińską jako konsultanta biznesu i coacha. Pani Beata Gralińska swoją osob?ą gwarantuje profesjonalny i efektywny coaching. Coaching przeprowadzony przez panią Beatę dodaje skrzydeł, stymuluje rozwój osobisty i biznesowy. Pozwala na trwałą zmianę i umiejętności.Z poważaniem

Marta Rzeszut
Franke Foodservice Systems Poland
Dyrektor Operacyjny (+4858) 6609160

 

 

Design Linia2 Copyright 2007